துர்க்கை

துர்க்கை அருளாலே ‍—- நம்
வர்க்கம் நலம் கூடும்;‍‍‍ ‍‍‍‍~~ –அவள்
பொற்கை விரித்தாலே—நாம்
கற்கத் திறம் தேரும்.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s