அரசினர் பட்டம்

(குறள் வெண்பா)

அரசினர் தந்தாலே ஆகாதோ பட்டம்!

உறுகுணம் உள்ளார்பின் யார்?

http://leftwrite.wordpress.com/2009/…-padma-awards/

Quite an interesting argument raised in that website…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s