போக்குவரத்து நெரிசலைப்பற்றி

[வெளிநாட்டில் வேலைபார்க்கும்   இணையக்கவிஞர் தம் வீட்டிலிருந்து நோக்குங்கால் வானூர்தி நிலையத்திற்குப் போகும் நெடுஞ்சாலையில் பள்ளிவிடுமுறையின்போது தம் தாய்நாடு  நோக்கிச் செல்லும் பெற்றோர் மாணவ மாணவிகள் ஆகியோர்தம் மகிழுந்துகள் விளைவிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசலைப்பற்றிப் பாடலொன்று பாடியிருந்தார். அவருக்கு விடுத்த ஒரு சிறு பாடல் இதுவாகும்.]

உள்நாட்டார் தொகையாதோ ஊரினையே நோக்கிப்போம்

வெளிநாட்டார் விகிதமென்ன விரும்பாத நெரிசலென்றால்
வளிகேட்டில் வானமெங்கும் கரும்புகையோ நறும்பெயலும்
துளிகேட்டும் கிடைக்காத துன்பமிதோ விலகியதோ 

மேற்கண்ட பாடலில் சொற்பயன்பாடு சில கடினமாய்த் தோன்றலாம். எளிதாக்க இதோ கொஞ்சம் விளக்கம்.

வளிகேட்டில் = காற்றுத் தூய்மைக் கேட்டின் காரணமாக.  வளி = காற்று.

நறும்பெயல் = நல்ல மழை. அது வந்தால் வானத்துப் புகைக்கூட்டம் கரைந்துவிடும் என்பார்கள்.

துளி கேட்டும் = கொஞ்சம் மாழை வேண்டுமென்று அங்குள்ளோர் கடவுளிடம் வேண்டியும்கூட.

Advertisements
Aside | This entry was posted in MY POEMS and tagged . Bookmark the permalink.

போக்குவரத்து நெரிசலைப்பற்றி க்கு ஒரு பதில்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s