கொசுக்களையே ஒழித்துவிட்டால்…

kochukkaLai oziththuvittaal

மின்னாற்றல் பயன்படுத்தி,
குளிரூட்டிய அறைக்குள்ளே,
கொசுக்கள் வருவதில்லை;
குறைவில்லா நல்லுறக்கம்!
கொசுக்களையே ஒழித்துவிட்டால்,
குவலயத்தில் உண்டாகும்,
மின்னாற்றல் கால்பங்கு
மிச்சமன்றோ தோழியரே?

கொசுப்பெண்ணை நாடிவரும்
கொசுப்பசனைத் திருத்திவிட்டு,
கருக்குலைவு நிறைவுறுத்திக்
கலைபரப்பும் மலையகத்தில்,
வசப்படுமே கொசுவொழிப்பு!
வாழ்விலினி இன்பமதே!
உசுப்பிவிட எழமறுக்கும்
உறக்கமினி சிறக்கவரும்.

மலையகம் = மலேசியா.
பசன் = பையன்.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s