புதியவருக்குய வர்வேற்பு

புதியவருக்குய வர்வேற்ப

பாய்ந்திவண் வந்தார் பரிவுடன் வருகவே
ஆய்ந்துயர் நற்றமிழ் அறிவு பெருகிட
தோய்ந்து களத்தினில் தோமறு காட்சியில்
ஓய்ந்தி டாஅலை போலும் எழுகவே!


தோமறு – களங்கம்/குற்றம் அற்ற.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s