நழுவுடை

விழுமுடை ஆயென்ன வெற்றுடல் என்ன
முழுதேய்ந்த மூடிழைகள் என்ன — நழுவுடையில்
நாட்டை வலம்செய் நடிக நாரியர்க்குக்
கோட்டையும் கூப்பாதோ கை.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s