இரக்கம் உறங்கிடுமோ

இரக்கம் உறங்கிடுமோ

இரக்கம் உறங்கிடுமோ — இன்னல்
இன்றள வும்தமிழ் மக்கள் உறுவதைப்
பெருக்க முனைபவரை — தட்டி
அடக்க வழியிலை அன்னார் மனத்தினில் (இரக்கம்)

மக்களைக் கொல்பவரை — இங்கு
மங்கையர் மானமே மாய்த்திடும் பேயரை,
தக்க வழிப்படுத்தார்் ்த — வல்ல
தரமுடை யாரவர் தம்மின் மனங்களில் (இரக்கம்)

விடுதலை வேட்கையினால் — தம்
வீடு மனைவி குழந்தைகள் விட்டவர்,
படுதுயர் பற்பலவாம் — கண்டும்
பாரில்கண் நீருகுக் காதோர் மனங்களில் (இரக்கம்)

தமைத்தாம் அரசுசெய்ய — எண்ணித்
தம்விதி தாமே நிறுவி நயம்பெற,
அமைத்தால் குறையிலையே — என்று
அம்புவிக் கேயறை கூவா அகங்களில் (இரக்கம்).

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s