காலத்தை வென்றிருப் பார்.

நாலுசுவை நன்கிரண்டு நண்ணாதார் நாளுமே
கூலம்நன் குப்பிட்டுட் கொண்டாரேல் — ஞாலத்தில்
ஆலமிலா நெஞ்சராய் ஆவி தமிழ்க்கீந்து
காலத்தை வென்றிருப் பார்.
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s