வருந்த வழிவைத்த வாய்.

முன்போலே இல்லை முகரையும் தொங்கியதே
அன்பே அணைந்ததோ அற்றதுவோ — வன்பால்
விழுந்த விதைபோலே வீணாம் விளைவால்
வருந்த வழிவைத்த வாய்.
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s