இலக்கியத்தில் அனைத்தினையும

இலக்கியத்தில் அனைத்தினையும்
கரைத்தருந்தி விட்டேன்;
என்று நினைத் திருப்பவர்கள்
ஒன்றிரண்டா பல்லோர்;

கலக்கிடுவேன் கவிதைகளால்
உரைநடையால் என்பார்;
கருத்துடனே பொருத்தமுடன்
ஒன்றெழுத மாட்டார்;

துலக்குறவே தூயர்பிறர்
தொடங்கிவிட்ட ஒன்றை
குலைப்பதற்கே முனைந்துநின்று
கொக்கரிப்ப தன்றி

இலக்குடையார் அவரலரே
எதுவெனினும் ஒன்றில்
இதுகுறையென் றங்கலாய்த்து
தம்நிலைமேல் என்பார். ( எழுதிய நாள்: 02.01.06)

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s