குமரியெனும் கண்டத்தில

இயற்கையையே தெய்வமெனக் கொண்டாடித் தமிழன்
இன்பமுடன் குமரியெனும் கண்டத்தில் இருந்தான்;
கலக்கமறு காலமதை உலுக்கிவிட்ட இடியாய்
கண்டமதைக் கடலன்னை உண்டதது கொடுமை.
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s