தடம்மாற்றக் கூடாது

மக்களின் ஆட்சியென்ற மாபெரும் கொள்கையினைத்
தக்கபடி ஆய்ந்த தகைசான்றோர் — இக்கால்
குடவோலைச் சீட்டுகளால் கோலோச்சச் செய்த
தடம்மாற்றக் கூடாது காண்.

kudavOlai = vote.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s