குறைவிலா மெட்டுப்பல,

குறைவிலா மெட்டுப்பல,
நிறைவு சேர் இராகங்கள்
கொஞ்சாவோ செவிகளிலே?
எஞ்சியவை பதிவெடுத்தே
அஞ்சாமல் அடைத்துவைக்க!!
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s